KẾ TOÁN PHƯƠNG NGUYỄN
Cung cấp dịch vụ:
-> Báo cáo thuế ( dịch vụ kế toán trọn gói )
-> Khai thuế ban đầu
-> Lập báo cáo tài chính
-> Hoàn thiện sổ sách kế toán - chuẩn bị quyết toán thuế

XEM CHI TIẾT

Tiền thưởng lễ Quốc khánh 2/9

Tiền thưởng lễ Quốc khánh 2/9

–        Tiền thưởng lễ Quốc khánh 2/9 có được tính vào chi phí hợp lý không?
–        Chi phí Tiền thưởng Quốc khánh 2/9 có được tính vào chi phí được trừ?
–        Tiền thưởng lễ Quốc khánh 2/9 có bị tính đóng bảo hiểm hay không?
Tiền thưởng dịp Quốc khánh 2/9 của người lao động chỉ mang tính khuyến khích. Doanh nghiệp, người sử dụng lao động dựa vào tình hình, kết quả kinh doanh để có mức thưởng hợp lý nhằm động viên tinh thần của người lao động.
*** Căn cứ: quy định chi phí tiền lương, thưởng hợp lý
–        Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.5 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014
–        Điều 4.Khoản 2.6 Thông tư  96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 
—-> Theo đó:
–        Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được trừ nếu ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
+ Chi phí lương, thưởng của doanh nghiệp chi trả cho người lao động thực tế phát sinh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh & có hồ sơ chứng từ đầy đủ
–          Quyết định thưởng & mức thưởng
–          Danh sách thưởng có ký nhận
–          Chứng từ thanh toán
—-> Về thuế TNCN: Điểm e, Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC: Khoản thưởng lễ Quốc khánh 2/9 là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và phải chịu thuế TNCN
—-> Các khoản phụ cấp, phúc lợi không tính đóng BHXH: Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của Bộ Luật Lao động 2012 số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 hiệu lực ngày 1/5/2013; tiền thưởng sáng kiến, Tiền thưởng khuyến khích hiệu quả công việc
+  Khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội;
+ Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 —> Nguồn: Chu Đình Xinh.

 

 

090.818.7439