THỦ TỤC CƠ BẢN KẾ TOÁN THUẾ CẦN NẮM ĐƯỢC CỦA 1 CÔNG TY

THỦ TỤC CƠ BẢN KẾ TOÁN THUẾ CẦN NẮM ĐƯỢC CỦA 1 CÔNG TY
STT Việc Mục đích Hồ sơ Nơi đăng ký nộp Thời hạn
1 Mở đăng ký kinh doanh Mở Công ty Điều lệ
Danh sách thành viên/cổ đông góp vốn
Thông báo mẫu dấu
CMND bản sao của người ĐDPLGiấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
Sở KHĐT Thường là thuê làm (trong vòng 7 – 10 ngày là có ĐKKD, nếu thời hạn càng ngắn thì càng tốn tiền làm nhanh)

 

2

 

Treo biển công ty Công khai với toàn dân Thường là biển meca (tên cty, địa chỉ, MST) Treo ngoài công ty Treo trước khi cơ quan thuế đến kiểm tra (thường là treo luôn sau khi có ĐKKD)
3 Kê khai phí môn bài Tờ khai bắt buộc Mẫu tờ khai 01/MBAI (NĐ139/2016) trên HTKK Trang thuế (thuedientu.gdt.gov.vn) hoặc nộp bản cứng Cuối tháng hoặc 30 ngày nếu công ty chưa có phát sinh
4 Nộp phí môn bài Dạng phí quản lý Mẫu giấy nộp tiền mới nhất C1-02 (TT24/2016) Quầy thu ngân sách ở ngân hàng hoặc nộp thuế điện tử Sau khi nộp tờ khai thuế môn bài (cuối tháng đó) hoặc với công ty đã thành lập cuối năm trước thì hạn nộp hằng năm là 30/01
5 Đăng ký email lên thuế Trao đổi công việc giữa thuế và doanh nghiệp Phiếu đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế qua phương thức điện tử Một cửa thuế Không có thời hạn nhưng thuế  thường gọi điện giục nộp ngay để họ còn có phương thức gửi các thông báo qua email cho tiện è đăng ký càng sớm càng tốt
6 Đăng ký hình thức sổ kế toán Đăng ký các thông tin lên cơ quan thuế Công văn về việc đăng ký hình thức, chế độ kế toán, hóa đơn Một cửa thuế Ngay sau khi có giấy phép ĐKKD
7 Mở tài khoản ngân hàng Trả tiền khách hàng phải chuyển khoản từ công ty đi hoặc nộp thuế điện tử Giấy đề nghị mở tài khoản

ĐKKD bản sao

Đăng ký mẫu dấu

CMND của giám đốc

CMND kế toán trưởng

Điều lệ

Biên bản họp thành viên/cổ đông về việc bổ nhiệm

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm giám đốc

Ngân hàng Không có thời hạn, nhưng vì thuế luôn muốn đạt chỉ tiêu ở khoản các công ty mở ra đều phải đăng ký nộp thuế điện tử ngay sau khi mở công ty -> thường sẽ mở luôn sau khi có đăng ký kinh doanh
8 Thông báo tài khoản ngân hàng Thuế quản lý được tài khoản, sau cty nợ thuế thì họ cấn thẳng tiền từ tài khoản vào ngân sách luôn (tránh nợ đọng thuế) Phụ lục II-1 (Thông báo – thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) Sở kế hoạch đầu tư – đăng ký qua mạng Trong vòng 10 ngày kể từ khi mở tài khoản ngân hàng
9 Đăng ký nộp thuế điện tử Nộp thuế điện tử Ngân hàng nào thì sẽ có tờ khai của ngân hàng đó ở trang thuedientu.gdt.gov.vn Nộp tờ khai qua trang thuedientu.gdt.gov.vn và sau đó in một bản cứng đem ra ngân hàng nộp Làm luôn sau khi có tài khoản ngân hàng
10 Mua chữ ký số Đã nộp tờ khai lên trang thuedientu.gdt.gov.vn Hợp đồng ký với bên cks Mua ngay sau khi có ĐKKD để còn nộp tờ khai
11 Nộp tờ khai thuế GTGT Khai thuế GTGT (Khấu trừ hoặc trực tiếp) – tờ khai bắt buộc Tờ khai mẫu 01/GTGT hoặc 04/GTGT trên HTKK (xem lại – nội dung này) Trang thuế: thuedientu.gdt.gov.vn hoặc nộp bản cứng Công ty mới thành lập thì khai thuế theo quý, các công ty đã thành lập thì khai thuế theo tháng hoặc theo quý
12 Tờ khai thuế TNCN Khai thuế TNCN (nếu có) Mẫu 02/KK ở HTKK Trang thuế: thuedientu.gdt.gov.vn hoặc nộp bản cứng Nếu công ty có phát sinh nộp thuế TNCN (hạn như tờ khai thuế GTGT) hoặc kê khai thuế theo tháng nếu tổng số thuế phát sinh từ 50 triệu trở lên
13 Chọn đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử Sử dụng hóa đơn để xuất trả cho khách hàng khi bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ Hợp đồng với các bên bán hóa đơn điện tử Khi phát sinh cần đến hóa đơn bán ra
14 Thông báo phát hành hóa đơn điện tử Để hóa đơn có giá trị sử dụng Thông báo phát hành hóa đơn điện tử mẫu TB01-AC

Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử

Đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn mẫu

Hóa đơn chuyển đổi

Trang thuế: thuedientu.gdt.gov.vn

Hoặc nộp bản cứng

Trước khi sử dụng hóa đơn bán ra ít nhất 2 ngày

 

15 Hợp đồng thuê mượn văn phòng Để xác minh địa chỉ kinh doanh là có thật (ko phải công ty ma), cung cấp khi cơ quan thuế đến kiểm tra Hợp đồng thuê/mượn văn phòng Trước hoặc ngay sau khi đơn vị thông báo phát hành hóa đơn điện tử Ngay sau khi có ĐKKD
16 Hợp đồng lao động với kế toán Để xác minh là công ty đã sẫn sàng đi vào hoạt động, cung cấp khi cơ quan thuế đến kiểm tra Hợp đồng lao động Trước hoặc ngay sau khi thông báo phát hành hóa đơn điện tử Khi phát sinh thuê nhân viên, thường là ngay sau khi có ĐKKD
17 Hợp đồng lao động với nhân viên văn phòng Để xác minh là công ty đã sẫn sàng đi vào hoạt động, cung cấp khi cơ quan thuế đến kiểm tra Hợp đồng lao động Trước hoặc ngay sau khi thông báo phát hành hóa đơn điện tử Khi phát sinh thuê nhân viên, thường là ngay sau khi có ĐKKD
18 Đăng ký mst TNCN cho người lao động Người lao động phải có mst cá nhân Đăng ký thuế qua CQCT trên hỗ trợ quyết toán thuế TNCN Nộp trên trang tncnonline.com.vn và nộp một bản cứng lên thuế Hạn là MST được cấp trước 10 ngày cho người lao động kể từ khi nộp quyết toán thuế TNCN cuối năm (tức nếu nộp quyết toán thuế TNCN vào ngày 30/03 thì phải được cấp MST cá nhân trước ngày 20/03
19 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Tờ khai bắt buộc Mẫu BC26/AC trên HTKK Thuedientu.gdt.gov.vn hoặc nộp bản cứng Nộp theo quý, hạn là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo
20 Đăng ký phương thức trích khấu hao TSCĐ Đăng ký trích khấu hao tài sản mỗi loại bao nhiêu năm Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao Một cửa thuế Trước khi thực hiện trích khấu hao TSCĐ
21 Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Theo dõi tài chính Nghiệp vụ góp vốn, nợ có, thu chi, nhập kho, xuất kho Hạch toán trên phần mềm kế toán hoặc excel Phát sinh lúc nào thì hạch toán luôn lúc ấy
22 Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Nộp bớt thuế vào ngân sách, tránh để ùn, cuối năm sẽ bị phạt nộp chậm nhiều tiền Mẫu giấy nộp tiền mới nhất C1-02 (TT54/2016) Quầy thu ngân sách ở ngân hàng hoặc nộp thuế điện tử Công ty có lãi thì nộp thuế
23 Nộp báo cáo tài chính Nộp báo cáo theo thông tư 133 hoặc 200 trên HTKK, dạng tờ khai bắt buộc Báo cáo tinh hình tài chính

Báo cáo kết quả kinh doanh

Bảng cân đối kết quả phát sinh các tài khoản

Lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh tài chính

Thuedientu.gdt.gov.vn hoặc nộp bản cứng Trong vòng 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính (hạn là 30/03)
24 Nộp quyết toán thuế tndn Tờ khai bắt buộc Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN) Thuedientu.gdt.gov.vn hoặc nộp bản cứng Trong vòng 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính (hạn là 30/03)
25 Nộp quyết toán thuế TNCN Tờ khai bắt buộc 05/QTT-TNCN tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (TT92/TNCN) Thuedientu.gdt.gov.vn hoặc nộp bản cứng Trong vòng 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính (hạn là 30/03)
26 In sổ sách chứng từ Để giải trình số liệu khi cơ quan thuế quyết toán In toàn bộ các sổ, chứng từ theo thông tư 133 hay thông tư 200 Lưu lại tại doanh nghiệp In và ký tá đầy đủ càng sớm càng tốt kể từ khi nộp báo cáo tài chính để tránh tình trạng vi rút ăn dữ liệu

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

Hotline: 090.818.7439

Trụ sở: 56 Trần Khánh Dư, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng

Email: bphuong.nt1409@gmail.com - Website: chuyenketoan.net

090.818.7439