KẾ TOÁN PHƯƠNG NGUYỄN
Cung cấp dịch vụ:
-> Báo cáo thuế ( dịch vụ kế toán trọn gói )
-> Khai thuế ban đầu
-> Lập báo cáo tài chính
-> Hoàn thiện sổ sách kế toán - chuẩn bị quyết toán thuế

XEM CHI TIẾT

Hoàn thiện sổ sách kế toán, chuẩn bị quyết toán thuế

Hoàn thiện sổ sách kế toán, chuẩn bị quyết toán thuế

Một số lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ kế toán để quyết toán thuế

 

090.818.7439