KẾ TOÁN PHƯƠNG NGUYỄN
Cung cấp dịch vụ:
-> Báo cáo thuế ( dịch vụ kế toán trọn gói )
-> Khai thuế ban đầu
-> Lập báo cáo tài chính
-> Hoàn thiện sổ sách kế toán - chuẩn bị quyết toán thuế

XEM CHI TIẾT

Kiến thức kế toán

Tiền thưởng lễ Quốc khánh 2/9

–        Tiền thưởng lễ Quốc khánh 2/9 có được tính vào chi phí hợp lý không? –        Chi phí Tiền thưởng Quốc khánh 2/9 có được tính vào chi phí được trừ? –        Tiền thưởng lễ Quốc khánh
090.818.7439