Dịch vụ

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty TNHH – 250.000đ

Tại Lâm Đồng, phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói năm 2019 tại Nguyễn Phương chỉ 1.000.000đ, bao gồm 750.000đ phí Nhà nước và 250.000đ phí dịch vụ. Có hai loại hình công

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

Hotline: 090.818.7439

Trụ sở: 56 Trần Khánh Dư, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng

Email: bphuong.nt1409@gmail.com - Website: chuyenketoan.net

090.818.7439